Informace - ISOQAR CZ, s.r.o.

Informace

Certifikace dle ISO/IEC 27001:2013 Systémy managementu bezpečnosti informací

5. listopadu 2012

ISOQAR CZ s.r.o. patří mezi certifikační orgány, které jsou oprávněné provádět certifikaci dle normy ISO 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací. Proč a kdy uvažovat o certifikaci Vaší organizace dle ISO 27001?

Přečíst celý článek >>


ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky

15. srpna 2012

Od srpna 2012 je v platnosti nová normy ČSN EN ISO 13485:2012 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů. Je vhodné zvážit její použití ve vlastní organizaci i v případě, že jste držitelé ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality a současně je Vaše organizace výrobce nebo distributor zdravotnických prostředků.

Přečíst celý článek >>


ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu

5. července 2012

Od 1. července 2012 je platná nová norma ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu. Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů. Organizace mohou mít více než jeden systém managementu.

Přečíst celý článek >>