Prohlášení o nestrannosti - ISOQAR CZ, s.r.o.

Prohlášení o nestrannosti

Impartiality Statement

Summary

ISOQAR, its Directors, Managers, Staff and others involved in the Certification of Organisations fully understand the importance of impartiality in undertaking its Certification Activities.

ISOQAR will therefore ensure that in its dealings with clients or potential clients, all employees or other personnel involved in Certification Activities are, and will remain, impartial.

To ensure that impartiality is both maintained and can be demonstrated, ISOQAR has identified and risk assessed all relationships which may result in a conflict of interest or pose a threat to impartiality.

The full version of ISOQARs Impartiality Policy is available on request.

 

Prohlášení o nestrannosti
(Impartiality Statement)

ISOQAR, jeho ředitelé, řídící pracovníci i všichni ostatní zaměstnanci zapojení do procesu certifikace si jsou plně vědomi důležitosti zachování nestrannosti v průběhu celého certifikačního procesu a s ním spojených činností. ISOQAR proto zavedl a udržuje taková pravidla, aby při jednání se stávajícími nebo i potenciálními klienty všichni pracovníci zapojení do činností spojených s certifikací byli a zůstali nestranní. 

Pro zabezpečení nestrannosti a schopnosti nestrannost prokázat ISOQAR přezkoumal a posoudil význam všech činností, které by mohly vyústit ve střet zájmů nebo ohrožení nestrannosti. 

Politika nestrannosti společnosti ISOQAR v plném znění je k dispozici na vyžádání.