ISO 19011 auditovani systemu managementu - ISOQAR CZ, s.r.o.

0. 0. 0

ČSN EN ISO 19011:2012 Směrnice pro auditování systémů managementu

5. července 2012

Od 1. července 2012 je platná nová norma ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů managementu. Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů. Organizace mohou mít více než jeden systém managementu.

Tato mezinárodní norma je určena k použití širokému spektru možných uživatelů, včetně auditorů, organizací zavádějících systémy managementu a organizací, které potřebují provádět audity systémů managementu na základě smluvních nebo právních důvodů. Uživatelé této mezinárodní normy mohou návod využít při vytváření vlastních požadavků, týkajících se auditu. Návod obsažený v této mezinárodní normě může být také využit pro účely vlastního prohlášení a může být užitečný pro organizace zabývající se výcvikem auditorů nebo certifikací osob.

 

Hlavní rozdíly ve srovnání s prvním vydáním jsou:

  • byl rozšířen předmět z auditování systémů managementu kvality a systémů environmentálního managementu na auditování jakéhokoli systému managementu;

  • byly vyjasněny vztahy mezi ISO 19011 a ISO/IEC 17021;

  • byly zavedeny metody auditu prováděného na dálku a koncepce rizik;

  • byla přidána důvěrnost jako nový princip auditování;

  • byly přepracovány kapitoly 5, 6 a 7;

  • dodatečné informace byly zahrnuty do nové přílohy B, čímž byly odstraněny rámečky s nápovědou;

  • byl posílen proces určování a hodnocení kompetencí;

  • do nové přílohy A byly zařazeny názorné příklady znalostí a dovedností specifických pro určitý obor;

  • další směrnice jsou dostupné na webové stránce: www.iso.org/19011auditing.

(zdroj: www.unmz.cz)

<< Zpět