ISO 27001 - ISOQAR CZ, s.r.o.

Certifikace dle ISO/IEC 27001:2013 Systémy managementu bezpečnosti informací

Norma ISO/IEC 27001 je mezinárodní standard pro systém managementu bezpečnosti informací (ISMS).  Norma definuje požadavky a zásady k  účinnému zabezpečeni ochrany informací a dat nejen vlastní organizace, ale také zákazníka nebo dalších zainteresovaných stran. Výhodou ISO 27001 je univerzální použití pro organizace různých velikostí, které potřebují zajistit neustálou dostupnost, důvěrnost a integritu informací a také soulad s právními předpisy v oblasti bezpečnosti informací.

Zavedení systému bezpečnosti informací dle ISO 27001 je vhodné, pokud potřebujete předcházet ohrožení bezpečnosti informací odcizením a zneužitím informací. Zásadou je účinná ochrana před důsledky virových útoků, vandalismu, terorismu nebo živelné pohromy.

Pokud uvažujete o certifikaci svého systému managementu dle ISO 27001, vyplňte prosím dotazník (sekce proces certifikace).

Můžete nás také kontaktovat na adrese cert@isoqar.cz.

Pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu a vysvětlení zásad certifikace, navštíví Vás náš zástupce.

Certifikační společnost ISOQAR má tým auditorů se zkušenostmi z různých oblastí podnikání. Certifikujeme společnosti s jedním pracovníkem, ale i s několika tisíci pracovníky a desítkami poboček.

 

 
Zvětšit