ISO 14001 - ISOQAR CZ, s.r.o.

Certifikace dle ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu

Technická norma ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro environmentální systém řízení. Norma definuje požadavky a zásady, které organizace využívá při řízení dopadů svých činností na životní prostředí.

 

Základem environmentálního systému organizace je:

  1. hodnocení dopadu činností organizace na životní prostředí (analýzy rizika)
  2. plnění právních předpisů
  3. neustálé zlepšování environmentálního systému
  4. prevence znečišťování a současně prevence a vybavení pro případ havárií

Přínosem pro organizaci je nesporně soustavné plnění právních předpisů v oblasti životního prostředí a tím předcházení sankcí ze strany orgánů státní správy.

Pokud uvažujete o certifikaci svého systému managementu dle ISO 14001, vyplňte prosím dotazník (sekce proces certifikace).

Můžete nás také kontaktovat na adrese cert@isoqar.cz. Pokud dáváte přednost osobnímu kontaktu a vysvětlení zásad certifikace, navštíví Vás náš zástupce.

Certifikační společnost ISOQAR má tým auditorů se zkušenostmi z různých oblastí podnikání. Certifikujeme společnosti s jedním pracovníkem, ale i s několika tisíci pracovníky a desítkami poboček.

 

Zvětšit